Informacions addicionals a l’assemblea

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, aquest any ha estat complicat per a la nostra associació. Hem hagut d’adaptar-nos a diferents situacions  al llarg de tot el curs i potser per aquest motiu, ens ha faltat donar més explicacions de les tasques que hem anat desenvolupant.

El passat mes de febrer, va aparèixer una notícia en la qual s’explicava que l’Ajuntament havia pensat construir un alberg al solar situat al carrer Josep Pallach, just davant de la nostra escola. Com a AMPA, se’ns va convidar a formar part d’un primer manifest elaborat per Orvepard i altres associacions del barri.

Ens vam reunir i vam decidir desestimar aquesta invitació, ja que més de la meitat de la junta, va decidir que no era un manifest en consonància amb l’AMPA. Es va acordar elaborar el nostre manifest, intentant sumar a tota la comunitat educativa de la Mitjana.

Es va crear el primer manifest entre les AMPA’s de l’EBM, institut i escola La Mitjana, així com l’escola i l’institut.

Aquest manifest,  amb el nom Manifest de l’Illa Educativa La Mitjana, que està penjat a la nostra pàgina web, va tenir una acceptació dins de la Junta pràcticament per unanimitat dels membres, van votar tots a favor menys 1. L’esmentat manifest va tenir crítiques i felicitacions, se’ns va sol·licitar en algun correu, que féssim una votació en assemblea de socis, cosa que en un primer moment, ens va semblar que no era necessari, però finalment hem vist que sí.

Com a  membres de la junta, la nostra preocupació sempre, ha estat ser el màxim de coherents entre les famílies. Vam pensar que si es feia una votació, en aquell moment de tanta controvèrsia al barri i amb opinions tant diferents, podria haver un greuge en la cohesió.

Per tot això, vam prendre la difícil decisió de no realitzar cap votació en assemblea, i continuar treballant en el manifest i altres accions que poguéssim, per intentar que s’escoltés la veu d’aquelles més de mil firmes amb les que compta el manifest.

Algunes de les accions que hem anat realitzant han estat: dues reunions amb membres de l’Ajuntament, plantejar accions a peu de carrer, crear una comissió específica per tractar aquest tema i així separar-la de la comissió de pati interior, que té moltíssima feina.

Durant aquest mes de maig hem rebut la petició per part del 12.66% de los socis/es, per a què ens suméssim al manifest final, creat per Orvepard i la resta d’entitats, que actualment compta amb més de 5000 firmes. Al consultar-ho amb l’aFFaC (Associació Federada de Famílies d’Alumnes de Catalunya), per saber quin era el procés correcte per convocar i votar-ho en assemblea, donat que fins ara no havia passat mai, ens va informar que a qualsevol manifest que l’AMPA es vulgui afegir, que ha d’estar ratificat per assemblea de socis/es.

És per això, que el proper dia 9 i 10 de juny, es realitzarà la votació per decidir a quin manifest ens volem afegir com a AMPA. Es podrà votar afegir-se a un manifest, als dos o a cap, són votacions independents i compatibles entre si.

Surti el resultat que surti, els dos manifests continuaran el seu camí. Sobre tot, volem aclarir, que encara que no ens sumem al manifest de la comunitat educativa de l’Illa Educativa La Mitjana , aquest continuarà el seu camí, ja que no és només nostre el manifest, tenen el suport de les altres entitats que sumen la comunitat educativa La Mitjana.

Us volem recordar que els membres de la junta, continuem creient amb la neutralitat de la mateixa, evidentment acceptarem democràticament els resultats de la votació  i realitzarem les accions pertinents derivades de las mateixa.

Per a finalitzar, comentar-vos que, al peu d’aquest comunicat, a l’apartat de comentaris, podeu expressar la vostra opinió i arguments per votar a favor o en contra d’aquests manifests. Per a publicar-los és necessari indicar el nom i cognoms personals o de la unitat familiar. Evidentment, si ens arriba algun comentari amb faltes de respecte, que no creiem que sigui el cas, serà eliminat. Tampoc es crearà debat online per afavorir la lectura dels missatges i no es transformi la pàgina en una discussió de Twitter o de Whatshaap. Volem que sigui un espai per a publicar l’opinió de cadascú lliurement, però sempre amb respecte cap als altres.

Esperem de bon grat que el curs vinent sigui tot més senzill i que puguem informar molt més de tot el que es desenvolupa a la junta.

Atentament,

La Junta de l’AMPA